ΑΝΤΙΝΤOΠΙΝΓΚ & ΠΟΙOΤΗΤΑ

Τα προϊόντα SPONSER® αντιπροσωπεύουν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας χωρίς προσμίξεις και επιμολύνσεις ντόπινγκ. Αυτό διασφαλίζεται με τα ακόλουθα μέτρα: – Η ποιότητα των προϊόντων είναι υψηλή:

Δέσμευση κατά του ντόπινγκ

Ως αξιόπιστος διατροφικός συνεργάτης πολλών διεθνώς επιτυχημένων κορυφαίων αθλητών, δεσμευόμαστε για καθαρά προϊόντα. Δεσμευόμαστε για δίκαιο και καθαρό αθλητισμό. Για το λόγο αυτό, η SPONSER SPORT FOOD AG απέχει από κάθε ενέργεια (παραγωγή, αποθήκευση, εμπόριο) με ορμονικές, προορμονικές ή φαρμακευτικά δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ντόπινγκ της WADA. Κατά συνέπεια, ούτε οι πρώτες ύλες ούτε τα τελικά προϊόντα μας έρχονται ποτέ σε επαφή με ουσίες που προκαλούν ανησυχία.

Ιχνηλασιμότητα

Γνωρίζουμε τις πρώτες ύλες μας. Όλες οι πρώτες ύλες της SPONSER SPORT FOOD AG προσδιορίζονται σε αναλυτικά έγγραφα και η ποιότητα που παραδίδεται τεκμηριώνεται πάντα. Οι κανονισμοί παραγωγής μας επιτρέπουν την ανά πάσα στιγμή τον εντοπισμό της χρήσης των πρώτων υλών μας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Πιστοποιημένες συνεργασίες

Η SPONSER SPORT FOOD AG συνεργάζεται μόνο με ελεγμένους βιομηχανικούς συνεργάτες και προμηθευτές που διαθέτουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από το GMP (Swiss Medic) ή το GFSI (Global Food Safety Inititative). Αυτά τα υψηλότερα αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας της βιομηχανίας τροφίμων εγγυώνται για την άψογη ποιότητα των προϊόντων.

Μόνιμος έλεγχος

Ως ελβετικός κατασκευαστής τροφίμων, έχουμε επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στους πελάτες μας. Κάθε χρόνο, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ελέγχεται από τον συνεργάτη μας για την πιστοποίηση SGS σύμφωνα με το πρότυπο τροφίμων ISO FSSC 22000. Αυτά περιλαμβάνουν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής της ελβετικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, τα οποία ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου.

HACCP

Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, η SPONSER SPORT FOOD AG εφαρμόζει με συνέπεια την έννοια HACCP σύμφωνα με τον Codex Alimentarius. Οι αναλύσεις πρώτων υλών και διεργασιών με βάση τον κίνδυνο πραγματοποιούνται και επικυρώνονται ετησίως.
Ορθή κατασκευαστική πρακτική (GMP)

Στον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής, ο όρος GMP έχει καθιερωθεί. Η ορθή παρασκευαστική πρακτική στη βιομηχανία τροφίμων ορίζεται πρωτίστως από τη συνεπή εφαρμογή της έννοιας HACCP και, ως εκ τούτου, αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος οποιωνδήποτε προτύπων διαχείρισης τροφίμων, όπως αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων GFSI.