• sponser slider image sponser slider image

 • sponser slider image sponser slider image

 • sponser slider image sponser slider image

 • sponser slider image sponser slider image

 • sponser slider image sponser slider image

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Η εταιρεία SPONSER GREECE εισάγει και διανέμει, ως εξουσιοδοτημένος διανομέας, τα συμπληρώματα διατροφής της κορυφαίας Ελβετικής εταιρείας SPONSER®. Όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα παρασκευάζονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ελβετικής Νομοθεσίας περί Τροφίμων η οποία επιτάσσει να μη χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά ενεργές ουσίες σε τρόφιμα ή διαιτητικά συμπληρώματα, είναι απολύτως ασφαλή και πληρούν όλες τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Aντι-ντόπινγκ (WADA).

     Ως FSSC 22000 πιστοποιημένος Ελβετός Παραγωγός Τροφίμων η Sponser αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια (παραγωγή, αποθήκευση, εμπορία) με ορμοενεργές, προ-ορμονικές, ή φαρμακευτικά δραστικές ουσίες. Ως εκ τούτου, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πρώτες ύλες μας καθώς και τα τελικά προϊόντα μας σε ουδεμία χρονική στιγμή έρχονται σε επαφή με τις επίμαχες ουσίες.

     Η SPONSER® υπόκειται στην διαρκή έλεγχο της Καντονιακής Επιθεώρησης Τροφίμων οποία μας βεβαιώνει το άψογο των προϊόντων μας. Βάσει των προαναφερθέντων γεγονότων η εταιρεία μας εγγυάται προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και απόδοσης χωρίς φαρμακοδιεργετικά.

     Η SPONSER® συνεργάζεται μόνο με ελεγμένους βιομηχανικούς εταίρους και προμηθευτές, οι οποίοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένης πιστοποίησης ISO ή GFSI. Αυτά τα πρότυπα ποιότητας αποτελούν εγγύηση για την άψογη ποιότητα των προϊόντων μας. Δια της παρούσης ενημερώνουμε το κοινό ότι τα επίσημα προϊόντα SPONSER® συνοδεύονται από ειδικό αυτοκόλλητο, στο οποίο αναγράφονται οι λέξεις "SPONSER GREECE" και ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει η εταιρεία SPONSER GREECE για προϊόντα τα οποία δεν φέρουν το προαναφερθέν αυτοκόλλητο.

     Ενημερώνουμε ότι η εξουσιοδοτημένη διανομέας εταιρεία SPONSER GREECE δεν διαθέτει φυσικό κατάστημα, δέχεται μόνον τηλεφωνικές παραγγελίες ή ηλεκτρονικές μέσω email, ενώ σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας στον ιστότοπο www.sponser.gr. Περαιτέρω η διακίνηση και πώληση των προϊόντων Sponser γίνεται αποκλειστικά δια εταιρείας ταχυμεταφορών ή της μεταφορικής εταιρείας Polar-Star.

     Τα προϊόντα SPONSER® δεν διατίθενται σε φαρμακεία ή άλλα εμπορικά καταστήματα λιανικής. Τυχόν διάθεση προϊόντων SPONSER® από τρίτα πρόσωπα τα οποία δεν φέρουν το ειδικό αυτοκόλλητο "SPONSER GREECE", δεν εστάλησαν από το επίσημο κανάλι διανομής μεταξύ της ελβετικής και ελληνικής εταιρείας και οι εταιρείες SPONSER GREECE και SPONSER® ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρουν από την κατανάλωσή τους.

     SPONSER GREECE imports and distributes, as an authorized distributor, the nutritional supplements of the leading Swiss company SPONSER®. All products are manufactured strictly according to the Swiss Food Law regulations, which require the non-use of pharmaceutically active substances in food or dietary supplements.All products are absolutely safe and meet all WADA anti-doping standards.

     As a FSSC 22000-certified Swiss food manufacturer, SPONSER® avoids any action (production, storage, marketing) and involvement with hormones, pre-hormones or pharmaceutically active substances. Therefore, SPONSER® can guarantee that its raw materials as well as their finished products come at no time into contact with the substances in question.

     SPONSER® is subject to continuous controlling activities of the Cantonal Food Inspection laboratories, which assures the impeccable quality of the products. Based on the aforementioned events, the company guarantees top quality products and performance without drug stimulants. 

     SPONSER® cooperates only with audited industry partners and suppliers who hold a recognized ISO or GFSI certification. These quality standards are necessary for the exceptional quality of our products. We hereby inform that SPONSER®'s official products, currently imported via official supply. We hereby inform the public that the official SPONSER® products are accompanied by a special sticker with the words "SPONSER GREECE" and SPONSER GREECE bears no legal or other liability for products that do not carry the above mentioned sticker.

     Please be advised that the authorized distributor SPONSER GREECE does not have a physical store, accepts orders only via our telephone center or e-mail and in a few days the company's online store will be operational at www.sponser.gr. Furthermore Sponser products are traded and sold exclusively by courier or by Polar-Star carrier.

     SPONSER® products are not available in pharmacies or other retail stores. Any delivery of SPONSER® products by third parties that do not carry the special "SPONSER GREECE" sticker has not been shipped from the official distribution channel between the Swiss and Greek companies and SPONSER GREECE and SPONSER® have no legal or other liability whatsoever.
 •